دروغ دوست داشتنی

تو که از اولشم  جای من یکی دیگه توی قلبت بودناراحت

نگو به من که تو هر کاری کردی درسته نگو حقت بود

تو که از اسمم و عشقم و حسم و قلبم دلتو کندی

به چشای من ساده ی  بی کس تنها داری می خندی

همیشه دروغ می گفتی واسه من می میری

بگو عاشقم نبودی تو که داری می ری

به خدا همش دروغه که منو دوست داری

تو که رو قلب من اینجوری پا می ذاری

بگو این دروغ دوست داشتنی رو این بارم

باز بگو بی تو می میرم بگو دوستت دارم

من که این همه دروغ تو رو باور کردم

یه دفه دیگه بگو ، بگو که برمیگردم

تو که از اون همه حرفایی که بتو گفتم چیزی یادت نیست

تو که می ذاری و می ری من اینجا می مونم با چشای خیس

تویی که از من گذشتن آسونه واست مثل بازیچم

چجوری بهم می گفتی که مثل قدیما عاشقت می شمگریهنگران

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید